Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministeerium - Taara-Tark / Kampaania läbiviija

Taaratark on pakendialane koduleht, kust pakendi ja pakendijäätmete kohta leiab infot nii ettevõtja kui ka tarbija. Ettevõtja jaoks on oluline teada, mis on pakend ja, kuidas toimib Eestis pakendi ja pakendijäätmete kogumise ja taaskasutussüsteem ning, millised on tema kohustused selles süsteemis. Info tagatisrahaga ja tagatisrahata pakendijäätmete tagastamise kohta on peamiselt suunatud tarbijatele.

Euroopa Liit