Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministeerium - Taara-Tark / Kampaania läbiviija

Konteinerisse sobivad pakendid

Üleriigiline pakendikonteinerite võrgustik

Üleriigilist Pakendite kogumise võrgustikku korraldavad:

MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon

MTÜ Eesti Pakendiringlus

OÜ Tootjavastutusorganisatsioon

Reeglina on kogumispunktis eraldi konteiner
Paberile ja papile
ning
Segapakendile.
Mõnelpool ka eraldi
Klaaspakendile
. Kui eraldi klaaspakendikonteinerit pole, läheb klaaspakend segapakendikonteinerisse.

NB! Pane neisse pakendid tühjalt ja kokkupressitult. Nii saad Sina aidata kaasa tõhusale pakendijäätmete taaskasutamisele.

 


paber ja papp pakendid

 

 


plast-, metallpakendid ja pakendiosad, joogikartong

 

 


klaaspakendid

Euroopa Liit