Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministeerium - Taara-Tark / Kampaania läbiviija

Loetelu/lingid

Pakendi ja pakendijäätmete valdkonda reguleerivad õigusaktid

Jäätmeseadus

Pakendiseadus

Pakendiseadus (EN)

Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2004. a määrus nr 346 “Pakendiregistri põhimäärus”

Keskkonnaministri 15. aprilli 2005. a määrus nr 24 “Pakendi tagatisraha märgid”

Keskkonnaministri 23. märtsi 2005. a määrus nr 19 “Pakendi tagatisraha suurus”

Keskkonnaministri 18. augusti 2009. a määrus nr 50 “Pakendiregistri registrikaardi vormid”

Pakendiaktsiisi seadus

Rahandusministri 3. märtsi 2005. a määrus nr 22, „Pakendi aktsiisdeklaratsiooni vormi kehtestamine“

Keskkonnaministri 3. novembri 2005. a määrus nr 66 “Pakendi taaskasutamise määra arvutamise ja pakendi massi määramise kord”

 

Otsekohalduvad Euroopa Liidu õigusaktid


Pakendimaterjalide identifitseerimissüsteemi kehtestamine vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 94/62/EÜ (2013/2/EL)


Erandi tingimuste kehtestamine plastkastide ja -aluste jaoks seoses pakendeid ja pakendijäätmeid käsitlevas direktiivis 94/62/EÜ kehtestatud raskmetallide kontsentratsioonitasemetega (1999/177/EÜ)


Erandi tingimuste kehtestamine klaaspakendi jaoks seoses pakendeid ja pakendijäätmeid käsitlevas direktiivis 94/62/EÜ kehtestatud raskmetalli kontsentratsioonitasemetega (2001/171/EÜ)


Otsuse 2001/171/EÜ muutmine eesmärgiga pikendada erandi tingimuste kehtivust klaaspakendi jaoks seoses direktiivis 94/62/EÜ kehtestatud raskmetalli kontsentratsioonitasemetega (2006/340/EÜ)

 

 

Euroopa Liit