Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministeerium - Taara-Tark / Kampaania läbiviija

Tagatisrahaga pakendite tagasivõtt

 

Kohustuslik tagatiaraha on pakendiseaduse § 21 lõigete 2 ja 3 alusel kehtestatud ühekorra- ja korduskasutusega klaaspudelites, PET-pudelites ja metallpakendites jookidele: õlu, vähese etanoolisisaldusega alkohoolsed joogid (kuni 6% vol), siider ja perry (kuni 8,5 % vol) ning karastusjoogid, kuhu kuuluvad gaseeritud karastusjoogid, gaseerimata karastusjoogid, gaseeritud ja gaseerimata vesi, energiajoogid, funktsionaalsed joogid, mahlad, mahlakontsentraadid, nektarid, viinamarjavirre.

Pakendiettevõtja, kes müüb tagatisrahaga tooteid, peab selliste pakendite vastuvõtmisel arvestama oma müügikoha suurusest tulenevaid tingimusi:

1) tagatisrahaga pakendit peab tagasi võtma iga müügikoht, mille suurus on 200 ruutmeetrit või üle 200 ruutmeetri, müügikohas või selle teenindusmaal müügikoha kauplemisajal;

2) müügikoht, mille suurus on alla 200 ruutmeetri, võib tagatisrahaga pakendi tagasivõtmise korraldada väljaspool oma müügikoha teenindusmaa piire, kuid müügikoha kauplemisajal ja ainult kohaliku omavalitsuse organi nõusolekul. Sealjuures tuleb arvestada, et alal, mille asustustihedus on alla 500 elaniku ühel ruutkilomeetril, oleks vähemalt üks pakendi tagasivõtmise koht kohaliku omavalitsuse territooriumil paiknevates asulates. (Kuna asula on nii küla kui ka alevik, siis näiteks olukorras, kus küla keskuses on üks müügikoht, ei saa omavalitsus anda nõusolekut, mille kohaselt ei pea see müügikoht tagatisrahaga pakendit vastu võtma. Nõusoleku saab anda juhul, kui selles asulas on mitu müügikohta ja müügkohad lepivad omavahel kokku, kuidas toimub edaspidi tagatisrahaga pakendite tagasivõtmine);

3) tagatisrahaga pakendit ei pea tagasi võtma, kui müügikoha suurus on alla 20 m2ja see paikneb tiheasustusalal.

Euroopa Liit