Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministeerium - Taara-Tark / Kampaania läbiviija

Puit

1. Faktid puidu kui pakendimaterjali kohta keskkonna aspektist vaadatuna tootmise ning sellest tuleneva loodusvarude kulu kohta;

Puit on parim võimalik taastuv tooraine. Reeglina kasutatakse pakkematerjali valmistamiseks madalakvaliteedilist saematerjali (kaubaalused) või töödeldud puitu (nt vineeri), mis ei sobi kasutamiseks kõrgema kvaliteedinõuetega toodetes.

Konkreetsed faktid:

Inglismaal tekib majapidamistes hinnanguliselt 420 000 tonni puidujäätmeid. Lisandub 670000 tonni aastas pakendijäätmetena (kaubaalused ja kastid) ning 750000 tonni aastas ehitus-lammutusjäätmetena. Samas kasutatakse aastas Inglismaal 50 miljonit tihumeetrit puitu.

Võrdlevad/analüüsivad/näitlikud faktid:

2. (levinud) pakendite kasutamisest tuleneva keskkonnamõju ja looduse saastumise kohta;

Puit on biolagunev materjal ja hõlpsasti taaskasutatav. Probleemi võivad tekitada puidu töötlemisel lisatud ained nagu liimvaigud, immutusained, jms.

3. keskkonnasäästlikkuse kohta, mida saavutatakse pakendite taaskasutamisega.

Kuigi puitpakendid ise on hea näide puidujäätmete taaskasutamise võimalusest, on neid võimalik ka edasi taaskasutada.

Näited kus materjali taaskasutada saab:

Puidujäätmeid saab: · kasutada energia saamiseks, st kütteks · puitplaatide tootmiseks · purustada ja valmistada multši või saepuru, mida kasutada kompostimisel või loomade allapanuna.

Puidu taaskasutamise võimalustest Eestis

Kõige perspektiivsem on kogutud ja ohtlike lisanditeta puidust pakendijäätmete põletamine katlamajades koos muude puidujäätmetega (puukoor, puidutolm, saepuru, puidust ehitus-jäätmed jm). See eeldab teatud katlamajade spetsialiseerumist puidujäätmete põletamisele, kuna need jäätmed vajavad eeltöötlust (nt metalli ja muude materjalide eraldamine). Puitjäätmete kompostimine eeldab suuri investeeringuid vastavatesse tehnoloogiatesse ja teeb selle taas-kasutusvõimaluse väheperspektiivseks.

Euroopa Liit