Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministeerium - Taara-Tark / Kampaania läbiviija

Kasulikke linke

Keskkonnaministeerium (http://www.taaratark.ee/)

Keskkonnaministeeriumi Keskonnateabe Keskus (http://www.taaratark.ee/)

Keskkonnainspektsioon (http://www.kki.ee) Rikkumistest teatamise valvetelefon on 1313

Tarbijakaitseamet (http://www.tka.riik.ee/) Infotelefon (sh rikkumistest teatamine) 6 201 707 töötab tööpäeviti 8.00 - 16.30 

Maksu- ja Tolliamet (http://www.emta.ee) Vihjetelefon maksualaste õigusrikkumiste kohta 800 4444

MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon (http://www.eto.ee/)

MTÜ Eesti Pakendiringlus (http://www.pakendiringlus.ee/)

OÜ Tootjavastutusorganisatsioon (http://www.tvo.ee/)

Eesti Pandipakend OÜ (http://www.eestipandipakend.ee/)

Riigi Teataja (https://www.riigiteataja.ee/)

European Comission - Packaging and packaging waste (http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging_index.htm)

Euroopa Liit