Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministeerium - Taara-Tark / Kampaania läbiviija

Pakendijäätmete võimalikud teed

Aastas tekib elaniku kohta u 311 kg ehk veidi alla nelja 800-liitrist konteineritäit olmejäätmeid.

25-30% olmejäätmete kogumassist ja mahuliselt isegi kuni 60% moodustavad pakendijäätmed.

Eestis kokku tekib ca 165 000 tonni pakendijäätmeid aastas. Kui see kõik ladestada prügilatesse kataks see 10 m kõrguse kihina 1,5 ha maad ehk moodustuks kolmkordse maja kõrgune kahe ja poole jalgpalli väljaku suurune suurune kokku pressitud pakendijäätmete kuhi.

  • Pakendite tagastamine vastavasse konteinerisse või kauplusse on Sulle tasuta.
  • Pakendite ära viskamisel koos olmejäätmetega tuleb sul maksta prügi äraveo ja ladestamise eest.
  • Olmejäätmetega koos ära visatud pakendit ei saa enam taaskasutada.
  • Paljude joogipakendite eest olete joogi ostmisel tasunud tagatisraha ehk panti (kas 8 senti või 4 senti). Selle saab tagasi, kui viite pudelid või purgid kauplusse.

Slaid3u_s

Euroopa Liit